De laatste tijd zijn de zogenaamde dierenverjagers of kattenverjagers in opmars. Het zijn geluidssystemen dat met een hele hoge pieptoon dieren moet verjagen. Zo wordt er door de Postordershop vermeld dat de Tuinwachter een gebied van 1500m2 oppervlakte beveiligd, dat is maar liefst 39 meter hemelsbreed. En weer een ander apparaat tot wel 45 meter aan toe. Terwijl iemand zijn eigen tuin probeerd af te bakenen neemt hij ongewild ook de tuin van zijn buren mee en veel meer mee. Veel van deze dierenverjagers werken op dezelfde toonhoogte waarmee ook de Mosquito werkt. Dat apparaat heeft ten doel om 25 minners weg te jagen. De volume van deze apparaten zijn niet beperkt en bedragen soms wel 140dB. Dat is zo hard dat baby's, kinderen en jongeren hiervan een gehoorbeschadiging oplopen. Klachten als tinnitus (oorsuizen), hoofdpijn, oorpijn, misselijkheid en duizeligheid zijn dan ook niet vreemd. De Tuinwachter verjaagt zelf ook egeltjes. En heel vreemd: Op een simpele MP3speler zitten wel Europese regels op dat het volume maximaal 85dB mag bedragen. Dit terwijl een apparaat waaraan iedereen kan worden blootgesteld geen enkele normen voor doen gelden. Vreemd?