Hangjongeren veroorzaken helaas op veel plaatsen ernstige overlast. De Mosquito® biedt vaak een veilige, effectieve, snelle en goedkope oplossing. Sinds begin 2006 zijn er bijna 1000 geïnstalleerd op overlastplekken in meer dan 175 gemeenten.

Zo schrijft de Rhinegroup op hun website. Zij geven aan dat het veilig en effectief is. Maar is dat wel zo? Op het meldpunt schadelijk geluid komen er toch andere berichten binnen. Mensen hebben klachten als oorsuizingen (tinnitus), hoofdpijn, oorpijn, duizeliigheidsklachten alsmede misselijkheid. Hogere tonen zijn namelijk schadelijker voor het menselijk gehoor. Dat komt omdat hogere tonen als eerste opgevangen worden in ons gehoor. Naarmate je ouder wordt nemen de hogere tonen als eerste af. Totdat het zover is gekomen dat u misschien een gehoorapparaat nodig bent. Gesteld wordt dat de irritante pieptoon alleen tot jongeren tot 25 jaar is te horen. Maar dat blijkt in de praktijk toch wel anders te zijn. Iemand van 54 jaar kan zelfs de pieptoon nog horen. Het is dan ook sterk afhankelijk hoe goed je gehoor nog is. Als je altijd gehoorbescherming hebt gedragen, muziek niet te hard hebt gehad, dan kan het zijn dat jij het nog steeds uitstekend hoort. Het meldpunt Mosquito wil graag in kaart brengen waar de duizend Mosquito's staan opgesteld. Zo wordt er niet altijd rekening gehouden waar men de Mosquito plaats. Zo kon iemand van 40 jaar zijn werk niet meer naar behoren uitvoeren omdat hij gek werd van het gepiep. Diegene werkt bij de supermarkt in Sneek bij de Albert Heijn. Gelukkig is die Mosquito in overleg uitgeschakeld. Maar wat als dat met een overleg niet lukt? Wat moet je dan? De meeste gemeentes zijn verantwoordelijk dat men geen geluidshinder verspreid. Daaronder valt ook de Mosquito. Je kunt de gemeente verzoeken tot handhaving voor het zwijgen van de Mosquito. De gemeente Smallingerland weigert het verzoek. Zij willen dan eerst meerdere klachten zien. Vaak is het zo dat jongeren niet zo snel een officiële klacht indienen en de plek des onheils omzijlen. Het meldpunt Mosquito heeft als doel iedereen te informeren wat de geluiden zijn en wat het doet met de mensen. Daarnaast willen we mensen informeren wat zij kunnen doen tegen deze vorm van geluidsoverlast. Verder heb je ook goedkopere varianten van de Mosquito. Dit zijn de zogenaamde kattenverjagers, dierenverjagers, kattenverschrikker of Tuinwachter. Deze apparaten produceren vaak een geluid op dezelfde toonhoogtes als de Mosquito. Op de website van de Rhinegroup staat kennelijk uit commercieel belang dat de werking anders zou zijn dan de Mosquito. Of dat zo is? Nee!


Wil jij meer informatie wat je juridisch kunt doen tegen de Mosquito of jouw ervaring delen? JIj bent zeker niet de enige die erg veel hinder hebt van het geluid! Bel 06 49 13 77 77. Meldpunt Mosquito.