Wat te doen tegen het hoge piep geluid?


 Doe eerst onderzoek in- en om het eigen huis.

Schakel de elektriciteit uit, luister door het hele huis, daarna ook om het huis, vooral in de late avonduren, dit om te achterhalen of de pieptoon bron in- of uitpandig is. 

a. Meldpunt Hoge Pieptonen: 
Maak altijd melding bij het Meldpunt Hoge Pieptonen: www.pieptonen.nl  Zij verzamelen hoge pieptoon geluid klachten om die jaarlijks aan de rijksoverheid te kunnen presenteren. Belangrijk, want 'Den Haag' moet tot wetgeving over gaan en als mensen zich niet melden, gebeurt dat niet. 

b. De Verhuurder: 
Heeft u een huurhuis en vermoedt u dat de pieptoon bij de buren / in het gebouw ligt, en komt u er met betreffende veroorzakers niet uit, dan is het zaak de verhuurder aan te spreken.

c. Bouw- en woningtoezicht: 
Komt u er met de verhuurder niet uit of is het een koopwoning, dan kunt u Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente in te schakelen. Telefonisch via het algemene nummer van de gemeente of via de gemeentewebsite. 

d. Milieudienst van de gemeente en provincie:
Als u het ook buiten uw huis waarneemt, adviseren wij u de klacht te melden bij de milieudienst van uw gemeente. Via het algemene nummer van uw gemeente kunt u meestal doorverbonden worden. De gemeente moet dan een onderzoek instellen. Niet door zelf te komen luisteren, maar door grondig te komen meten. 
Tevens kunt u een melding maken bij de milieudienst van uw provincie. De gemeente heeft namelijk niet altijd de expertise in huis en HFg-bronnen kunnen buiten de eigen gemeentegrens liggen. Dan komt de provincie in beeld. Ook hier geldt, dring aan op grondig onderzoek! U kunt tevens de politie bellen. Echter probleem hierbij is dat de politie de hoge pieptonen niet altijd kan horen. Zou u de Nederlandse Stichting Geluidshinder www.nsg.nl een e-mail wil sturen? Zij geven aan dat zijn namelijk nooit klachten krijgen over hoogfrequent geluid zoals een Mosquito of een piepkastje (kattenverjager). 

e.Huisarts:
Bespreek uw klachten met uw huisarts en maak in het gesprek duidelijk dat het niét om tinnitus gaat. Hoogfrequentgeluid en trillingen komen van buitenaf, tinnitus komt van binnenin het hoofd. HFg klachten gaan op HFg-vrije / arme plekken over of verbeteren aanzienlijk; tinnitus blijft aanhouden. Tinnitus veroorzaakt geen voelbare trillingen door het lichaam, geeft geen beklemming op het hart en veroorzaakt geen hartritmestoornissen. HFg doet dit in een groot aantal gevallen wel. U kunt uw arts op onze website (www.pieptonen.nl) attenderen.

f. GGD:
Ook raden wij aan uw klacht over de hoge pieptonen te melden bij de GGD van uw regio. De GGD staat nogal sceptisch tegenover de materie van hoogfrequent geluid, maar mag de ogen niet blijven sluiten voor de ellende en enorme gezondheidsproblematiek die hoogfrequent geluid veroorzaakt. Vraag om een schriftelijke bevestiging van uw klacht en vraag of de milieu-arts van de GGD u terug belt. Laat u niet afschepen met het aanbod van 'gedragstherapie' als oplossing. Weliswaar kan dat helpen de overlast enigszins te leren hanteren, maar neemt het probleem dat hoogfrequent geluid veroorzaakt niet weg. Daarnaast kunt u ook de NVVS informeren over wat het geluid met u doet. Zie www.nvvs.nl en voor de ggd: www.ggd.nl 

3.Lotgenotencontact kan erg waardevol zijn ter ondersteuning, kennisdeling en in het contact naar instanties. U kunt zich aanmelden op het forum via de knop op onze website en meepraten over de HFg-problematiek, uw ervaringen hiermee en mogelijke oorzaken en oplossingen. Het forum wordt door derden beheerd, vragen over de werking van het forum en eventuele problemen met inloggen etc. kunnen daar gesteld worden. 
Als u ons mailt op pieptonen en dan @gmail.com 

5.Op de hoogte blijven?

Wij houden de mensen waarvan wij het mailadres hebben regelmatig op de hoogte van de stand van zaken rond HFg. Wilt u op de hoogte blijven, stuur dan een mailtje met uw klacht of vraag naar pieptonen @ en dan gmail.com . Uiteraard is het voor ons ook van belang te weten waar de klachten vandaan komen en wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Gegevens worden vertrouwelijk en anoniem door ons behandeld tenzij men zelf aangeeft dat een mail doorverzonden mag worden naar een groep mede gehinderden, getroffenen of slachtoffers.


6.Wij kunnen niet zonder uw financiële ondersteuning! 
Vindt u ons werk belangrijk en wilt u dat wij er mee door kunnen gaan? Stuur een mailtje naar pieptonen @ en dan gmail.com. 


De meeste gemeentes hebben een APV (algemene plaatselijke verordering) deze is vaak te vinden onder artikel 4:

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.